Podívejte se na videa našich kandidátů:

Kandidát č. 1 - Mgr. Ludmila Šimková
https://youtu.be/zoAz-XtC1d4

Kandidát č. 2 - Ing. Jan Carva
https://youtu.be/9afvbdWzSTg 

Kandidát č. 3 - Jana Hrdličková
https://youtu.be/Yge4uGbhiDY

Kandidát č. 4 - Eva Boušková
https://youtu.be/aM2__TgVEbY

Kandidát č. 5 - Jindřich Křenek
https://youtu.be/rm8NhPW0LTs

KROK ZA KROKEM, MĚSTO S POKROKEM
-    město se od roku 1991 revitalizuje a buduje
-    vzhledem k velmi rychlému nárůstu obyvatel, je tu stále nezbytné dohánět potřeby veřejné infrastruktury
-    probíhá postupný rozvoj, máme v plánu v něm pokračovat
-    v rámci budování infrastruktury chceme v maximální míře využít potenciál moderních technologií


VYVÁŽENÝ ROZVOJ
-    preferujeme vyvážený rozvoj ve všech oblastech. Uvědomujeme si, že nelze jít jen cestou investic, které jsou hned vidět, ale i je zapotřebí soustavná podpora veřejného života jakou je:
-    podpora spolkových a sportovních aktivit,
-    podpora pestré nabídky volnočasových aktivit, 
-    sociálních služeb, 
-    preventivních aktivit, 
-    setkání seniorů, 
-    výjezdy žáků našich škol do zahraničí apod.
-    pokračovat v údržbě a revitalizaci zelených ploch

ROZVOJ NOVÝCH OBLASTÍ
-    další oblastí, která je teprve na začátku, je rozvoj a podpora cestovního ruchu a kultury
-    v cestovním ruchu je první vlaštovkou vznik muzea Vojenského prostoru a mozaik v Milovicích, na které chceme navázat s dalšími aktivitami
-    v novém kulturním domě nabídka kvalitní kultury

KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ
-    podpora a rozvoj kvalitního školství, zajištění dostatečných kapacit MŠ a ZŠ, 
-    výstavba nové školní jídelny u ZŠ TGM
-    navýšení kapacity Základní umělecké školy

BEZPEČNÉ MĚSTO
-    mezioborová spolupráce všech, kteří k bezpečnosti přispívají
-    aktivní řešení aktuálních problémů
-    další velkou výzvou je řešení parkování ve městě

VÍCE POHYBU NEJEN PRO MLADÉ
-    nový multifunkční skatepark i pro freestyle koloběžky a BMX 
-    sportovní plochy přístupné pro veřejnost
-    další prostory pro volnočasové aktivity 

DOSTUPNÉ BYDLENÍ
-    chceme aktivně reagovat na potřebu dostupného bydlení pro různé skupiny obyvatel (mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit, senioři, lidi v tíživé životní situaci apod.)